Fritidsfastigheter säljes

Gotlands ”guld-kust”Fastighetsbetäckning:  Alsarve 1:76, Ardre socken,  Ljugarn, Gotlands län
Belägenhet:   Gotlands östra kust, 45 km från Visby
2 km nordväst Ljugarns samhälle, 1 km sydväst Ardre kyrka
2 km till Ljugarns milslånga sandstränder och Vitvärsfiskeläger samt Folhammars raukfält

Tomt/fastighetsstorlek: c:a 1500 kvm
Möjlig byggyta: 130 kvm
Kommunlt VA (vatten/avlopp) – till tomtgräns
El                                            - till tomtgräns

Markbeskaffenhet: Hällmark/alvar (kalkstenshäll – silur-tid), låg växtlighet, som ger en känsla av ”mycket himmel” - martallar, tätbevuxet med enar. (Marken inte direkt lämpad för anläggning av gräsmattor utan vinner i sitt naturliga utseende. )

Avstånd till Ljugarns golfbana, c:a 400 m
Avstånd till Fornborgen, Kaupungs slott och strövvänlig skogsmark c:a 200 m

Pris: från 325 000 :-
Tillkommer: anslutningsavgift v/a 155 000 kr + el

Kontaktperson:
Barbro Olofsson
Golfbanan Ardre
623 66 Ljugarn
0707-875334 / 0498-52322
barbro@ardre.se


 
Länkar